Quy Nhơn: Xe tải “nuốt” xe máy, kéo lê 2 phụ nữ trên đoạn phố dài gần 10m