Quy hoạch sử dụng đất tạo không gian phát triển cho mỗi ngành, địa phương

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Đức Tuân
Lên top