Quy hoạch nghĩa trang trong dự án sân bay Long Thành: Khéo trở thành thành phố nghĩa trang

Đại biểu Hoàng Văn Cường lo lắng rất lớn về quy hoạch nghĩa trang trong dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: QH
Đại biểu Hoàng Văn Cường lo lắng rất lớn về quy hoạch nghĩa trang trong dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: QH
Đại biểu Hoàng Văn Cường lo lắng rất lớn về quy hoạch nghĩa trang trong dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: QH