Trước vấn đề lao động trẻ thất nghiệp, chất lượng nhân lực thấp:

Quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp

“Chất lượng nhân lực Việt Nam thấp và chưa có giải pháp ưu tiên trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp”. ĐBQH TRẦN THỊ HẰNG
“Chất lượng nhân lực Việt Nam thấp và chưa có giải pháp ưu tiên trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp”. ĐBQH TRẦN THỊ HẰNG
“Chất lượng nhân lực Việt Nam thấp và chưa có giải pháp ưu tiên trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp”. ĐBQH TRẦN THỊ HẰNG
Lên top