Bộ trưởng Trần Hồng Hà:

Quy hoạch để phát triển Đắk Lắk thành trung tâm của Tây Nguyên

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cần có quy hoạch dài hạn để tập trung phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm của toàn vùng.Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cần có quy hoạch dài hạn để tập trung phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm của toàn vùng.Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cần có quy hoạch dài hạn để tập trung phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm của toàn vùng.Ảnh: PV
Lên top