Quy hoạch chuyên ngành GTVT phải đảm bảo tính mở, tránh manh mún chia cắt

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, tránh phải điều chỉnh, bổ sung. Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, tránh phải điều chỉnh, bổ sung. Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, tránh phải điều chỉnh, bổ sung. Ảnh: VGP
Lên top