Quy hoạch báo chí: Hết năm 2020 mỗi bộ chỉ còn 1 tờ báo và 1 tạp chí

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh Trần Vương
Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh Trần Vương
Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh Trần Vương
Lên top