Quỹ hòa bình Phát triển: Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường được bầu làm Chủ tịch

Hội đồng Quỹ khoá mới ra mắt. Ông Hà Hùng Cường (cầm hoa) được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Quỹ nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Báo Thời Đại.
Hội đồng Quỹ khoá mới ra mắt. Ông Hà Hùng Cường (cầm hoa) được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Quỹ nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Báo Thời Đại.
Hội đồng Quỹ khoá mới ra mắt. Ông Hà Hùng Cường (cầm hoa) được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Quỹ nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Báo Thời Đại.
Lên top