Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: "Mở đường" cho văn hóa từ chức ở Việt Nam

ĐBQH Bùi Văn Xuyền. Ảnh: Vietnamnet
ĐBQH Bùi Văn Xuyền. Ảnh: Vietnamnet
ĐBQH Bùi Văn Xuyền. Ảnh: Vietnamnet
Lên top