Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn" theo 4 cấp độ áp dụng trên toàn quốc

Cảnh sát giao thông Hà Nội hướng dẫn người dân các thủ tục khi ra vào thành phố. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội hướng dẫn người dân các thủ tục khi ra vào thành phố. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội hướng dẫn người dân các thủ tục khi ra vào thành phố. Ảnh T.Vương
Lên top