Quy định rõ người "app xanh được di chuyển, app đỏ phải ở nhà"

Thống nhất dùng chung một app PcCOVID cho nhân dân. Ảnh VGP
Thống nhất dùng chung một app PcCOVID cho nhân dân. Ảnh VGP
Thống nhất dùng chung một app PcCOVID cho nhân dân. Ảnh VGP
Lên top