Quy định mới về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top