Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm nuôi dưỡng bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam, ngày 23.7.2021 - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm nuôi dưỡng bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam, ngày 23.7.2021 - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm nuôi dưỡng bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam, ngày 23.7.2021 - Ảnh: TTXVN
Lên top