Quy định của Hiến pháp 2013 về Chủ tịch nước

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: QH)
Lên top