Quy định 3 độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Lên top