Quy chế hoạt động Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Lên top