Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết. Ảnh QH
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết. Ảnh QH
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết. Ảnh QH
Lên top