Quốc hội vừa thông qua 2 luật quan trọng thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi chiều 19.11. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi chiều 19.11. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi chiều 19.11. Ảnh: Thành Trung
Lên top