Quốc hội vì dân, lắng nghe nhân dân cho đến phiên họp cuối cùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp 54. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp 54. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp 54. Ảnh: Quốc hội
Lên top