Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về nhân sự

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top