Quốc hội trả lời về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh Quochoi.vn
Lên top