Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Lên top