Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2017