Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA

Kết quả biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Ảnh PV
Kết quả biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Ảnh PV
Kết quả biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Ảnh PV
Lên top