Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Lên top