Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia với tỷ lệ tán thành đạt 84.30%. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia với tỷ lệ tán thành đạt 84.30%. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia với tỷ lệ tán thành đạt 84.30%. Ảnh: Thành Trung
Lên top