Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ảnh: Hà Phương
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ảnh: Hà Phương
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ảnh: Hà Phương
Lên top