Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam với tỉ lệ tán thành 94,61%

Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTBC
Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTBC
Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTBC
Lên top