Quốc hội thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng

Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng với tỉ lệ cao. Ảnh: QH
Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng với tỉ lệ cao. Ảnh: QH