Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: QH)