Quốc hội thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Phiên họp toàn thể tại hội trường Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp toàn thể tại hội trường Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp toàn thể tại hội trường Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Lên top