Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: QH)
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: QH)