Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc quản lý đất đai tại đô thị

Lên top