Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2020 vào tuần tới

Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2020 vào tuần tới.
Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2020 vào tuần tới.
Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2020 vào tuần tới.
Lên top