Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 6

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: QH)
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: QH)
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: QH)
Lên top