77 triệu USD vốn vay để đổi mới giáo dục:

Quốc hội sẽ giám sát việc giải ngân

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho biết, Quốc hội sẽ giám sát việc giải ngân 77 triệu USD vốn vay để đổi mới giáo dục. Ảnh: QH
Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho biết, Quốc hội sẽ giám sát việc giải ngân 77 triệu USD vốn vay để đổi mới giáo dục. Ảnh: QH
Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho biết, Quốc hội sẽ giám sát việc giải ngân 77 triệu USD vốn vay để đổi mới giáo dục. Ảnh: QH
Lên top