Quốc hội sẽ có chương trình giám sát chặt chẽ hoạt động của các đại biểu

Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH tại Hải Phòng ngày 11.5. Ảnh: M.C
Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH tại Hải Phòng ngày 11.5. Ảnh: M.C
Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH tại Hải Phòng ngày 11.5. Ảnh: M.C
Lên top