Quốc hội sẽ chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ

Toàn cảnh nghị trường. Ảnh quochoi.vn
Toàn cảnh nghị trường. Ảnh quochoi.vn
Toàn cảnh nghị trường. Ảnh quochoi.vn
Lên top