Quốc hội sẽ chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ

Toàn cảnh nghị trường. Ảnh quochoi.vn
Toàn cảnh nghị trường. Ảnh quochoi.vn
Toàn cảnh nghị trường. Ảnh quochoi.vn