Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về phê chuẩn Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: Đ.T
Kết quả biểu quyết của Quốc hội về phê chuẩn Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: Đ.T
Kết quả biểu quyết của Quốc hội về phê chuẩn Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: Đ.T
Lên top