Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành

100% số đại biểu có mặt tán thành việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Ảnh: Thành Trung
100% số đại biểu có mặt tán thành việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Ảnh: Thành Trung
100% số đại biểu có mặt tán thành việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Ảnh: Thành Trung