Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

4 nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh PV
4 nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh PV
4 nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh PV
Lên top