Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA. Ảnh: VGP
Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA. Ảnh: VGP
Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định: EVFTA và EVIPA. Ảnh: VGP
Lên top