Quốc hội phê chuẩn 18 bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh QH
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh QH
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh QH
Lên top