Quốc hội nhắc nhở các Trưởng đoàn về chuyện Đại biểu vắng mặt

Toàn cảnh kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh VGP
Toàn cảnh kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh VGP
Toàn cảnh kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh VGP
Lên top