Quốc hội nghiêm khắc lên án hành động quá khích, gây rối

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Lên top