Quốc hội nghe báo cáo triển khai 2 dự án xây dựng hồ chứa nước lớn

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 2.11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh TTBC
Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 2.11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh TTBC
Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 2.11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh TTBC
Lên top