Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN
Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN
Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN
Lên top