Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
Lên top