Quốc hội mặc niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ từ trần, hi sinh do dịch

Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân và tưởng nhớ đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã từ trần, hi sinh vì đại dịch COVID-19.
Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân và tưởng nhớ đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã từ trần, hi sinh vì đại dịch COVID-19.
Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân và tưởng nhớ đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã từ trần, hi sinh vì đại dịch COVID-19.
Lên top