Quốc hội làm việc với Chính phủ về sử dụng vốn Nhà nước tại DNNN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP
Lên top